Členské příspěvky 2018

Již od 11.12. můžete zasílat na účet klubu příspěvky. Pro rok 2018 nabízí oddíl platbu příspěvků v ročním či půlročním intervalu.

Kategorie Mladší žactvo a mladší 1500,- Kč/rok
Kategorie Starší žactvo a starší 2000,- Kč/rok


Platba na půl roku je poloviční.


číslo üčtu: 133952785/0300


Do poznámky uveďte jména člena/atleta, za kterého je platba hrazena !!!